Rodinný život

Jsme časopis s tradicí

Rubriky:

Budeme štědřejší?

Author
Neznámý autor
Článek titulní obrázek
2023-06-27
Anketa Zajímá vás, jak se s odlukou církve vyrovnávají a co o ní momentálně vědí jednotliví členové různých církví a sborů? Nabízíme výběr z odpovědí.

Co pro vaši církev/sbor znamená odluka církve?

Postupný návrat k normálnímu stavu před Konstantinem Velikým.

Myslím si, že kněz nebude brát plat od státu; jedná se o financování za vykonanou práci, kněz bude žít z

desátků svých farníků.

Z dlouhodobého hlediska správný krok k nezávislosti.

Finanční samostatnost sborů jako odpovědnost za financování platů farářů.

Samostatnost, zodpovědnost.

Znamená to, že budeme štědřejší a že budeme více spoléhat na Boha (Mt 6,6).


Fungují u vás už teď nějaké aktivity pro finanční podporu sboru/farnosti?

Desátky, nedělní sbírka.

Nevím o ničem.

Náš sbor je finančně samostatný, peníze od státu jsou peníze “navíc”.

Už dlouhá léta se na odluku připravujeme a shromažďujeme prostředky do tzv. personálního fondu.

Vedeme se navzájem k finanční obětavosti a k tomu, že to s důvěrou v Boha zvládneme.

Například Puls – fond na podporu kněží a pastorace nebo Cesta 121 – pomoc stárnoucím kněžím, u

evangelíků se mi líbí aktivita 5 % a hlavu vzhůru.

Desátky a dary.


Co připravujete ohledně odluky/financování do budoucna?

Jak bude vysychat státní podpora, tak buď bude přibývat členů, nebo se bude snižovat plat bratra kazatele.

Jsem řadový farník a do budoucna nic nepřipravuji.

Připravujeme rekonstrukci s většími výdaji, které máme v plánu splatit, dokud ještě budou chodit peníze

od státu navíc.

Vypracovali jsme a přijali tzv. strategický plán duchovního i hospodářského rozvoje našich sborů.

Větší informovanost, zapojení laiků-odborníků, investice, které budou vydělávat (pronájmy, podnikání

apod.).

Vystoupení dětí na veřejnosti, divácky placené aktivity, kurzy online.


Odpovídali zástupci církví/sborů (dle pořadí odpovědí)

Apoštolská církev

Římskokatolická církev

Církev bratrská

Českobratrská církev evangelická

Římskokatolická

Apoštolská církev


Mohlo by vás také zajímat
Ado
rodinnyzivot.cz
Proglas
Noe
Donace