Rodinný život

Jsme časopis s tradicí

Rubriky:

Štěstí rodiny nejsou osamocené šediny. 13. května 2024 startuje 16. ročník Týdne pro rodinu

Author
Neznámý autor
Článek titulní obrázek
2024-05-18
Osamělost uprostřed bezpočtu virtuálních možností. Rezignovali jsme na lidskou blízkost, nebo se naopak bez přátelského setkání a dobrého slova neobejdeme? 16. ročník Týdne pro rodinu (TPR) ve dnech 13. – 19. května 2024 chce mottem Štěstí rodiny nejsou osamocené šediny poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti především seniorů spojené s vyloučením, pádem do izolace až ubližováním si. Je cesta ven? Letošní ročník Týdne nabídne na padesátku tematických akcí po celé ČR z dílny center pro rodinu, krajů, obcí, institucí…

„Děda Libor vždycky říkal, že se rodina musí setkávat. Babička a děda nám věnovali spoustu času, hezky se o nás starali, vymýšleli super programy a hodně jsme sportovali a myslím si, že i to přispělo k tomu, čím se teď živím,“ vyjadřuje svou podporu TPR zápasnice - volnostylařka a několikanásobná mistryně Evropy Adéla Hanzlíčková a dodává: „Všem bych poradila, aby se snažili co nejvíce setkávat s rodinou. Rodina je to nejvíc, co máme.“

 

„Je vlastně paradoxem, že tolik lidí je osamělých a žijí někdy doslova vedle sebe. Pro mě jako socioložku je to indikátorem, jak hluboce je naše společnost protknutá rakovinou nedůvěry a jak hluboké dopady to na kvalitu života nás všech má,“ uvažuje expertka na problematiku stárnutí socioložka Lucie Vidovićová a dokládá: „I sociologické výzkumy ukazují, že společnosti, ve kterých je nízká společenská důvěra mají vyšší podíly osamělých lidí. Je tedy na pováženou hledat systémová opatření, která budou bojovat nejen s osamělostí u jednotlivců, ale půjdou i po kořenech problému, jako je společenské rozdělení, nedostatek empatie, nedůvěra v lidstvo i sebe navzájem.“ 

Podle poslední Zprávy o rodině 2023 z dílny RILSA se počet jednočlenných domácností oproti roku 1970 výšil téměř na trojnásobek, a za posledních deset let (2011 - 2021) se jejich počet zvýšil o třetinu. Narůstá tak nepoměr mezi lidmi 65+ a zbytkem populace, především nejmladšími ročníky. „Odpovídající reakcí na tento trend by měla být změna některých důrazů rodinné politiky, a to na mezigenerační vztahy. Velmi oceňujeme, jak zareagoval Jihomoravský kraj, který svoji nejnovější koncepci rodinné politiky zaměřil na všechny generace a je na ni právem hrdý,“ hodnotí Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu a ředitelka Národního centra pro rodinu.

K osamělosti a křehkosti může u mladých přispívat přezaměstnanost rodičů, následovaná nízkým sebevědomím a pocitem postradatelnosti. Ten extrémních případech končí sebepoškozováním. Podobně jako tíží samota mladé lidi, navzdory přehršli „lajků“, na seniory dopadá nezájem rodiny a vyčlenění ze společnosti, která se jim vzdaluje digitálním tryskem. 

Je nějaký lék na osamělost?

„Dokud nenajdeme všelék, budeme muset začít každý sám u sebe. Cíleně, a to i přes počáteční diskomfort - usmát se na souseda, vyjít si vstříc, podržet dveře, zvednout spadlou hůlku, promluvit vlídné slovo s cizincem,“ myslí si Vidovićová. Svou zkušenost nabízí i předseda Rodinného svazu ČR Jan Zajíček: „Být vnímavý, živý a radostný a vytvářet dobrou atmosféru kolem sebe, to je recept jak nezůstat osamělý a zahořklý. Toto máme ve svých rukou. Humor a nadhled je dobrým lékem proti osamocenosti. Takové lidi druzí vyhledávají. Hledají i životní moudrost. Zkrátka, úsměv a hezké slovo je stále ještě zadarmo.“

 Na komunální úrovni je možné pozvat seniory do komunitních aktivit, kde se stanou spolupracovníky, nebo přímo jejich realizátory. Aktivity, kurzy i pobyty na prohloubení rodinných i mezigeneračních vztahů celoročně nabízejí Centra pro rodinu.

Letošní Týden pro rodinu slavnostně zahájí hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který převzal záštitu, v pondělí 13. května 2024 v 10 hodin ve vestibulu KrÚ Jihomoravského kraje. Součástí zahájení TPR bude i výstava Ovdovění ve stáří zapůjčená ze Slezské univerzity Opava do 31. května.

www.tydenprorodinu.cz

Nabídka akcí

 

Adéla Hanzlíčková - videospot na podporu 16. ročníku TPR.

Mohlo by vás také zajímat
Ado
rodinnyzivot.cz
Proglas
Noe
Donace