Rodinný život

Jsme časopis s tradicí

Rubriky:

Tipy na akce 2/2024

Author
Neznámý autor
Článek titulní obrázek
2024-06-13
Rádi byste upevnili své vztahy s dětmi, Bohem nebo mezi sebou? Čelíte těžkým chvílím? Máme pro vás tipy na akce křesťanských center a organizací, které by vás mohly zajímat!

Rodinné centrum Praha

Letní pobytový kurz efektivního rodičovství 

Kurz pro rodiče (samostatně či v páru) s dětmi, kteří chtějí zlepšit atmosféru ve své rodině, lépe porozumět sobě a svým dětem, podpořit společné fungování, nastavit bezpečné a funkční hranice a partnerskou komunikaci.

21.–27. 7. 2024, Penzion Pustiny, Jizerské hory

Bc. Lucie Smolíková, 604 256 672, www.rodinnecentrum.cz, mama.tata21@centrum.cz


Centrum pro rodinu Véna Olomouc z. s.

KMEN – kurz osobního rozvoje pro muže

Kurz je určen pro muže, kteří chtějí být nejen dobrými syny a bratry, ale i partnery, manžely a otci. Více na https://www.kurz-kmen.cz/

Součástí kurzu jsou tři společná víkendová setkání na faře v Čučicích a možnost dvou individuálních setkání / konzultací s lektory. Přihlášky do 22. května.

Pavel Neckař, 739 027 412, cprolomouc@ado.cz


Centrum pro rodinný život Olomouc

Pěší pouť otců a dětí

Zveme vás na 15. ročník pěší poutě otců a dětí, kterou zahájíme v pátek ráno na Velehradě a ukončíme ji nedělní mší svatou na Svatém Hostýně. Každý den putujeme přibližně 20 km, na pouti nás doprovodí kněz P. Jiří Putala.

28.–30. 6. 2024, Velehrad – Svatý Hostýn

Mgr. Josef Záboj, 587 405 292, zaboj.josef@ado.cz

Přihlašování na rodinnyzivot@ado.cz


Letní pobyt pro ženy na pouti života

Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život a znají mimo jiné i problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími nebo už dospělými, prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého a podobné situace. Setkání bude bez dětí.

17.–21. 7. 2024, Olomouc – kněžský seminář

Bc. Marcela Řezníčková, 587 405 251, reznickova.marcela@ado.cz

Přihlašování na rodinnyzivot@ado.cz


Duchovní obnova pro seniory: Občerstvení u Srdce Ježíšova

Společně s P. Františkem Dostálem se v promluvách budeme nořit do hlubin lásky Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a od Něj čerpat občerstvení na cestě životem. Program probíhá v poutním domě, kde máme k dispozici kapli i jídelnu, takže obnovy se mohou zúčastnit i ti, kterým už tolik neslouží zdraví. 

17.–19. 6. 2024, Svatý Hostýn

Mgr. Markéta Matlochová, 587 405 251, matlochova.marketa@ado.cz

Přihlášky na Svatém Hostýně: tel. 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz


Víkend plný dobrodružství pro táty s dětmi

Vypravte se prozkoumat za doprovodu zkušených speleologů jeskyni. Akce je určena pro otce a děti od 7 let. Kromě výpravy do jeskyně je naplánován společný program – hry venku i uvnitř, beseda s jeskyňářem, podle počasí táborák, lanové aktivity (lezení a slaňování), pěší putování na nedělní mši svatou...

21.–23. 6. 2024, Javoříčko

Mgr. Josef Záboj, 587 405 292, zaboj.josef@ado.cz

Přihlašování na rodinnyzivot.cz


Arcidiecézní pouť rodin

Srdečně zveme rodiny na poutní mši svatou na Svatý Hostýn s otcem biskupem, která se koná na venkovním pódiu. Po mši svaté bude pro děti připravený program na stanovištích, divadlo Dana Taraby a skákací hrad. 

31. srpna 2024, Svatý Hostýn

Markéta Matlochová, 587 405 251, matlochova.marketa@ado.cz


Arcibiskupství pražské, PS – Centrum pro rodinu

Letní kurz přípravy na život v manželství

Kurz proběhne distanční formou, proto se mohou hlásit zájemci i z jiných diecézí. Nabízíme osm témat, ke každému tématu snoubenci dostávají odkaz na nahrávku přednášky a manuál pro společnou práci v páru a vzájemné sdílení. Jako zpětnou vazbu posílají jeden označený „úkol“, teprve pak mohou dostat další téma. Na zpracování každého tématu mají týden. Více na https://apha.cz/novinky/letni-kurz-pripravy-na-zivot-v-manzelstvi-2/. Přihlášky elektronicky přes webový formulář https://pastorace.apha.cz/pastoracni-stredisko/formulare/spolecna-priprava-na-zivot-v-manzelstvi-prihlaska/.

11. 6. – 30. 7. 2024

Jana Šilhavá, 220 181 777, cpr@apha.cz


Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty a třígenerační pobyt v Krkonoších

Oblíbený prázdninový pobyt v Krkonoších (penzion Marianum, Janské Lázně). Bohatý program s výlety, tvořivými dílnami, besedami, hrami i koupáním.

13.–20. 7. 2024. Uzávěrka přihlášek: 20. 6.

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové, tel.: 734 435 360, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.simeon.cz


Manželské setkání seniorů v Krkonoších

Pobyt pro manžele 55+ s bohatým programem a zajímavými hosty, Janské Lázně (penzion Marianum).

12.–20. 9. 2024. Uzávěrka přihlášek: 28. 6.

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové, tel.: 734 435 360, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.simeon.cz


Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou, z. s.

Pohádkový les 

Pohádkový les je akce pro celou rodinu, kterou každoročně pořádáme v rámci Týdne pro rodinu. Na děti čeká 20 zábavných stanovišť podél cesty v parku, za jejichž absolvování dostanou v cíli sladkou odměnu.

Sobota 1. 6. 2024 od 13:30, Městský park Veselí nad Moravou

Lenka Zemanová, mob. 605 274 910, cprveselinm@seznam.cz


Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

Služby věnované problematice ADHD

Nabízíme skupinové i individuální programy pro děti s ADHD, poradenskou službu, vzděláváme rodiče i odborníky a také spolupracujeme se školami v

oblasti prevence a poradenství.

Září až prosinec 2024, Biskupská 280/7, 602 00 Brno nebo ONLINE

https://www.neklidne-deti.cz/

Mgr. Ivana Štěpánková, 731 604 064, ivana.stepankova@crsp.cz


Ztráta dítěte – psychologické poradenství

Ať už vás ztráta zaskočila nedávno, či se s ní snažíte vyrovnat dlouhodobě, chtěli bychom vás na této bolestné cestě podpořit.

Dle individuální domluvy, možné i online, Biskupská 280/7, 602 00 Brno

https://www.crsp.cz/nabizime/provazeni-a-poradenstvi/ztrata-ditete/individualni-psychologicke-poradenstvi/

Mgr. Lucie Bortlíková, 731 604 064, lucie.bortlikova@crsp.cz


První pomoc a nemoci u dětí. Jak z toho ven?

Kurz je určen speciálně pro (pra)rodiče malých dětí. Dozvíte se na něm vše potřebné o postupu při řešení běžných dětských úrazů a nemocí. Čeká vás také praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na figuríně.

A co je nejlepší? Své děti si na kurz určitě můžete vzít s sebou, bude pro ně připraven koutek s hračkami. Obsah kurzu bude přizpůsoben typickým letním nemocem a úrazům, lektorka také ráda zodpoví vaše dotazy.

5. 6. 2024, 10:30–13:30 hod., Biskupská 280/7, 602 00 Brno

https://www.crsp.cz/nabizime/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-prvni-pomoci-detem/prvni-pomoc-a-nemoci-u-deti-jak-z-toho-ven/

Kristýna Knoflíčková, 731 604 064, kristyna.knoflickova@crsp.cz


Spokojená rodina – cesta k ní vede přes klidný spánek vašeho dítěte

Protože spánek dětí dokáže rodinným životem občas pěkně zacvičit, připravili jsme pro vás na toto téma besedu, kde se dozvíte vše o dětském spánku. Přednášku vede spánková poradkyně a neuroložka z pohledu kontaktního a intuitivního rodičovství.

12. 6. 2024, 10.00–11.00 hod., Biskupská 280/7, 602 00 Brno, Family Point

https://brno.familypoint.cz/12-6-2024-spokojena-rodina-cesta-k-ni-vede-pres-klidny-spanek-vaseho-ditete/

Monika Janečková, 542 217 464, monika.janeckova@crsp.cz


Diecézní pouť rodin

20. diecézní pouť rodin jako příležitost k setkávání a sdílení v krásném prostředí areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří. Mši svatou celebruje diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul. Připraven bude

bohatý duchovní program (mše svatá, adorace, příležitost ke sv. smíření) i doprovodný program (stanoviště a divadlo pro děti, komentované prohlídky).

31. 8. 2024, Předklášteří, areál kláštera Porta coeli

https://www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/diecezni-pout-rodin/

Mgr. Lucie Bortlíková, 731 604 064, lucie.bortlikova@crsp.cz


Workshop na téma Psychické zdraví u dětí v době rodinné krize

Přijměte pozvání na další ze série workshopů „Děti a rozvod“, které mají za cíl nabídnout lidem procházejícím rozpadem partnerského vztahu pomoc tuto situaci co nejlépe zvládnout. Tentokrát se budeme věnovat tématu psychického zdraví u dětí v době rodinné krize. Lektorkami budou psychiatrička MUDr. Jana Hájková a vztahová terapeutka Mgr. Bohdana Kališová.

11. 6. 2024, 16:30–19:00, Biskupská 280/7, 602 00 Brno

https://www.crsp.cz/nabizime/provazeni-a-poradenstvi/obdobi-rozvodove-rozchodove-situace/workshopy-deti-a-rozvod/

Mgr. Lucie Bortlíková, 731 604 064, lucie.bortlikova@crsp.cz


Nadační fond Credo

Milované město Zlín

Zveme děti s rodiči a prarodiči na krásné odpoledne ve Zlíně. I letos za námi přijede Michal Nesvadba z Kouzelné školky, dále se na pódiu objeví parkouristi, folklorní soubor Trnečka a Aerobic. Součástí odpoledne budou soutěže a atrakce pro děti, tvoření, stánková prezentace neziskových organizací a venkovní evangelizační kavárna s klidnou zónou a možností rozhovoru. Společný čas sdílení a přátelství zakončíme požehnáním městu a večerem chval.

23. 6. 2024. 15.00–19.00, náměstí Míru ve Zlíně

Michaela Straková, 702 127 908, strakova@credonadacnifond.czMohlo by vás také zajímat
Ado
rodinnyzivot.cz
Proglas
Noe
Donace