Rodinný život

Jsme časopis s tradicí

Rubriky:

Nejen o anorexii

Author
Neznámý autor
Článek titulní obrázek
2024-01-22
Poruchy příjmu potravy řadíme mezi závažná psychiatrická onemocnění a patří mezi ně nejčastěji mentální anorexie, mentální bulimie a neméně známé záchvatovité/psychogenní přejídání. Poruchy příjmu potravy zahrnují změny v psychické, ale i somatické oblasti. Poruchy příjmu potravy postihují zejména dívky a mladé ženy. Nově se také při zmínce o poruchách příjmu potravy hovoří o bigorexii a ortorexii. V poradnách Centra Anabell se v posledních letech stále častěji setkáváme i s klienty mužského pohlaví.

Mentální anorexie se vyznačuje dlouhodobým odmítáním jídla, držením diet a úporným cvičením. Mentální bulimie se vyznačuje naopak tím, že se klienti přejídají velkým množstvím jídla (více než 3 hlavní chody za den), nejčastěji tím, které si zakazují a běžně nedovolují (např. sladké potraviny, fast food, tučná jídla, ...).  Po přejedení dochází u klientů k silným výčitkám svědomí či strachu z přibírání. Následně si klienti vyvolávají zvracení, které  postupem času přichází již samovolně, stane se zvykem a může se opakovat i několikrát denně. Klientům, kteří si procházejí mentální anorexií, se daří kvůli úporným dietám hubnout. Jedním ze znaků začínající poruchy příjmu potravy může být také fakt, že dítě/dospělý ze svého jídelníčku nejprve vyřadí potraviny typu sladkostí, smaženého jídla, slazeného pití apod. A k tomu začne s nadměrným  cvičením. Naopak klienti s mentální bulimií začínají jíst více, než by  chtěli, a na váze přibývají, ale není to pravidlem. Tito klienti jsou velmi často zklamaní, mívají pocity viny nebo méněcennosti a obvykle sahají i po jiných podpůrných metodách. Záchvatovité přejídání patří mezi neméně známé poruchy příjmu potravy, avšak v poradnách Centra Anabell je v posledních letech mezi klienty velmi diskutovaným  tématem. Klienti s takovým problémem přicházejí na setkání se  sociálním pracovníkem Centra Anabell, k psychoterapeutům,  psychiatrům nebo nutričním terapeutům až po velmi dlouhé době, a to často kvůli neznalosti této problematiky ve svém okolí. Osoby se záchvatovitým přejídáním se přejídají během dne velkým množstvím jídla. Po jídle mívají stejné  výčitky svědomí a strach z nárůstu váhy jako osoby s mentální bulimií, avšak nevyvolávají si zvracení. Bigorexie se vyznačuje zvýšeným příjmem potravin obsahující bílkoviny nebo nadměrným užíváním anabolik a steroidů. Klienti ohrožení bigorexií tráví veškerý svůj volný čas cvičením. Ortorexie je definována jako přehnaná „posedlost“ zdravou stravou. Klienti s tímto onemocněním mívají panický strach z čehokoliv nezdravého a z potravin, u kterých nemají ověřený původ.

Kam se mohou obrátit rodiče dětí procházejících si poruchou příjmu potravy?

Rodiny s klientem, který si prochází poruchou příjmu potravy, ať už je to mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání nebo jiná porucha příjmu potravy, se mohou obrátit  na jednu z našich poraden Centra Anabell, a to v Brně, Praze nebo Ostravě. Centrum Anabell nabízí mimo odborné sociální poradenství také psychoterapeutickou a nutriční terapii, rodinné poradenství, telefonickou a chatovou krizovou pomoc na Lince Anabell, internetové poradenství, peer konzultantství, služby následné péče či sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vedeme svépomocné skupiny jak pro klienty, tak pro rodinné příslušníky. V poradnách Centra Anabell pracujeme na multidisciplinární bázi. Tým se skládá ze sociálního pracovníka, nutričního terapeuta, psychologa/psychoterapeuta, dle potřeby je do týmu přizván psychiatr, gastroenterolog a další odborníci z řad lékařů (například gynekolog) nebo také zubní hygienik, fyzioterapeut či peer konzultant. S těmito odborníky může dále klient navázat spojení a začít s nimi svou terapii. Léčba poruchy příjmu potravy bývá velmi náročná. Klienti i jejich rodiny nám v poradnách léčbu a terapii popisují jako „běh na dlouhou trať“. Pokud má však klient dostatečnou motivaci a podporu od rodiny a přátel, dá se léčba zvládnout i za kratší dobu.

Jak se nejlépe stravovat a pracovat s psychosomatikou?

„Kolem stravy se náš život točí neustále, neboť abychom žili, musíme jíst. V každém životním období, od narození až po stáří, je  potřeba, abychom přijímali dostatečné množství živin (tzv. makroživin), mezi které patří bílkoviny, tuky a sacharidy. Důležité je rovněž tělu dodávat i odpovídající množství mikroživin, kam řadíme vitaminy, minerální látky a stopové prvky. Dostatečný pitný režim je samozřejmě nedílnou součástí vyvážené  stravy,“ uvádí Mgr. Zuzana Adamcová, nutriční terapeutka Kontaktního centra Anabell Ostrava. „Nemáme-li doporučení na speciální stravování určené odborníkem, můžeme si, vedle následování obecných zásad správného stravování, dovolit  svému tělu důvěřovat a sebevědomě si dotvářet jídelníček na míru svým potřebám. K lepšímu uvědomění si vlivu stravy na naše tělo vede například zapojení všech smyslů. Díky zapojení všech smyslů budeme automaticky jíst pomaleji, jídlo si budeme vychutnávat a zůstaneme v kontaktu se svým tělem. Smyslových  vjemů při jídle můžeme objevovat nepočítaně. Jen malý příklad pro každý z nich. Že jíme i očima, je známá věc a stojí za to, když na talíři dokážeme rozeznat alespoň  tři barvy. Zapojit čich jde někdy samo, ale někdy se musíme zastavit, abychom si uvědomili, jak nám jídlo voní a jaké jeho složky můžeme jen díky čichu rozpoznat. Hmat nám v ústech pomáhá uvědomit si texturu stravy a její proměnlivost. Při vědomém jedení hraje roli dokonce i sluch, například u křupavosti. Všechny výše uvedené skutečnosti pomáhají zvýšit a dotvořit celkový vjem chuti,“ zmiňuje Mgr. Monika Bielová, nutriční terapeutka Kontaktního centra Anabell Brno.


Mgr. MARIE NOVOTNÁ

Momentálně na rodičovské dovolené se dvěma dcerami (půl roku a 3 roky). Působí v Centru Anabell jako tisková mluvčí. Dále se stará o správu sociálních sítí, web Anabell a charitativní projekt Běhám pro Anabell (www.behamproanabell.cz). V minulosti pracovala přes 6 let v přímé práci s klienty s poruchami příjmu potravy v poradně Centra Anabell Praha na pozici sociální pracovnice. Vystudovala obor „sociální a charitativní činnost“ na Univerzitě Karlově v Praze.


VÍCE INFORMACÍ, PORADENSTVÍ A KRIZOVÁ POMOC NA:

www.anabell.cz nebo iporadna@anabell.cz

Mohlo by vás také zajímat
Ado
rodinnyzivot.cz
Proglas
Noe
Donace